use left or right arrow keys to navigate the tab,
Page First page Last page More pages Next page Previous page
Press Enter or Space to expand or collapse and use down arrow to navigate to the tab content
Click to read more about this recipe
Includes
Your webbrowser is outdated and no longer supported by Microsoft Windows. Please update to a newer browser by downloading one of these free alternatives.
Palmolja är en råvara som det pratats mycket om de senaste åren. Vi på Milda har valt att följa Världsnaturfonden, WWF, i frågan. De tycker att höga krav och certifiering är bättre än bojkott av palmoljan. Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO, som WWF arbetar med har satt upp regler som vi följer. Här följer vanliga frågor och svar om palmolja, och Mildas syn på vanliga myter kring palmoljan.

Varför använder Milda palmolja i vissa produkter?

 • Palmolja är en vegetabilisk/växtbaserad olja som används tillsammans med andra oljor för att ge en välsmakande och lagom mjuk stek- och bakprodukt. Palmolja ger matfett sin fasta konsistens.
 • Milda vill ha mestadels växtbaserade produkter i sitt sortiment, och behöver därför ha en vegetabilisk ingrediens som garanterat går att odla hållbar, men som även är bra utifrån ett hälso- och funktionalitetsperspektiv. Palmolja är den enda oljan med fast konsistens som både är vegetabilisk och kan odlas på ett hållbart sätt.
 • För att garantera en hållbar odling är all palmolja som Milda använder certifierad och hållbart producerad enligt RSPOs kriterier för segregerad palmolja.
 • För att möta världens befolknings behov av matfett är det mer effektivt att användra mindre ytor och få ut mer olja per yta. För varje hektar av odlingsyta får man ut mycket mer palmolja än för andra oljor, vilket är bra utifrån ett resursperspektiv (t.ex. vatten och land). Som exempel, krävs det åtta gånger så mycket land för att utvinna solrosolja, sex gånger så mycket land för rapsolja och fem till åtta gånger så mycket land för kokosfett. Att byta till ett annat fett skulle kräva mycket mer mark för samma mängd olja. Dessutom skulle denna olja behöva härdas för att ge samma konsistens som palmoljan.

Vad innebär hållbar certifierad palmolja i korthet?

 • Milda ägs av Upfield, som är medlemmar i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), och bidrar således till omställningen till hållbar palmolja. RSPO omfattar idag ca 1/5 av den globala användningen av palmolja, med målet att omfatta mer av den totala utvinningen.
 • Våra leverantörer får inte bidra till skövling av områden som innehåller utsatta arter eller ekosstem. De måste skydda naturliga vattenkällor och utsatta djurarter, så som orangutanger.
 • Våra leverantörer lovar att upprätthålla goda förhållanden för de som arbetar på palmoljeplantager. De måste betala lön till de lokala anställda och lokalbor måste ge sitt medgivande till att palmolja utvinns i deras område.
 • Mildas driver genom Upfield utvecklingen för hållbar och spårbar palmolja för att stoppa avverkningen av skog, skydda landområden och främja positiv social och ekonomisk utveckling på lokal nivå.

Milda och hälsa 

 • I Milda mat & bak blandas palmolja med andra flytande vegetabiliska oljor såsom solrosolja, rapsolja och linfröolja. De är alla hälsosamma vegetabiliska oljor med hög mängd omättat fett.
 • Detta är i linje med Livsmedelsverkets rekommendation om att minska intaget av mättade fetter och transfetter samt att öka konsumtionen av omättade fetter.
 • Mildas matfetter har en näringsmässig sammansättning som uppfyller dessa rekommendationer genom att vi har en lägre andel mättade fetter och transfetter än till exempel smör.

Finns inget substitut till palmolja?

 • Nej, inte som har samma egenskaper och samtidigt är vegetabiliskt. Palmolja är nästan det enda vegetabiliska fettet som har samma konsistens som mjölkfett/smör. Kokosolja, allanblackia, och sheaolja är alla något fastare i konsistensen, men idag finns inga hållbart certifierade odlingssätt för dessa oljor.
 • Smörproduktion skapar 68% mer växthusgaser och använder 62% mer jordbruksmark.

Varför är det bättre med hållbar palmolja?

 • Utbyggnad av oljepalmsplantager har i många fall lett till uppodling av områden med högt skyddsvärde, som till exempel torvmark eller regnskogar. Inköp från hållbara odlingar bidrar till att bibehålla jordens fruktbarhet, höja vattenkvaliteten, minska utsläppen av växthusgaser och skydda biologisk mångfald på dessa platser. Det kan också bidra till bättre inkomster och livsvillkor för lantbrukare och deras personal.
 • Om vi skulle sluta använda palmolja måste vi ersätta den med andra vegetabiliska oljor, som alla kräver mycket mer mark för odling. Palmolja är den mest produktiva vegetabiliska oljan av alla. Oljepalmer ger 39 procent av den globala produktionen av vegetabiliska oljor, men upptar endast 7 procent av jordbruksmarken för oljeväxter.
  Att byta palmolja mot raps-, solros- eller sojaolja skulle kräva mycket mer mark för att erhålla samma mängd olja, vilket skulle leda till större miljöpåverkan. Att byta palmolja mot den animaliska ingrediensen smör, skulle leda till större utsläpp av koldioxid.

Vanliga myter om palmolja

 • Ofta framställs palmolja i media väldigt obalanserat, vilket ibland visar det en skev bild av palmolja som ingrediens. På Milda tycker vi att det är viktigt att vara transparent med den information vi besitter, och även visa på vår syn på varför vi har valt att använda det i vissa av våra produkter. Nedan finner du vanliga myter om palmolja, och hur vi ställer oss till dessa:

  MYT 1 – Palmolja innehåller transfett
  Palmolja innehåller inte transfett och användningen av palmolja har bidragit till att minska mängden transfetter i livsmedel. Vad många däremot inte vet är att animaliska mejeriprodukter, så som smör, innehåller transfett.

  MYT 2 – Om företag slutar använda palmolja löser sig allt
  Det finns en vanlig missuppfattning att problemen förknip

  MYT 3 – Palmolja är förödande för fattiga utvecklingsländer
  Det finns en vanlig missuppfattning att problemen förknippade med palmolja skulle försvinna om företag slutade att använda palmolja. Men det är mer komplicerat än så. Att ersätta palmolja med andra typer av fett skulle skapa liknande eller större sociala och ekologiska konsekvenser pga. att palmoljeodlarna skulle byta till grödor som kräver fyra till tio gånger större odlingsyta, som t.ex. soja. Detta skulle kräva att ännu större skogsarealer gjordes om till plantager. Därför är det bättre att köpa hållbart certifierad palmolja.

  MYT 3 – Palmolja är förödande för fattiga utvecklingsländer
  Ofta lyfts det fram att palmolja är dåligt för lokalbefolkningen. Vad man då glömmer är att palmoljeindustrin minskar fattigdomen i utvecklingsländer. Ett stopp skulle leda till att miljoner människor fick minskade inkomster. Enligt WWF är cirka 4,5 miljoner personer beroende av palmoljan för sin överlevnad i Sydostasien. Många av dem levde tidigare under mycket fattiga förhållanden. Köper du produkter med hållbart certifierad palmolja vet du att standarder kring arbetsförhållanden och löner är uppfyllda.

  MYT 4 – Bojkott sätter press på företagen och får dem att tänka om
  Vissa länder, t.ex. Norge har bojkottat palmolja på nationell nivå. Problemet med om stora marknader inte efterfrågar ansvarsfullt producerad palmolja samt en bojkott, är att mer icke certifierad palmolja kan produceras.

  MYT 5 – Även hållbart certifierad palmolja bidrar till avskogning
  Vi tror att både det nuvarande och framtida behovet av palmolja kan mötas genom investeringar i existerande plantager. Det ska inte krävas mer avskogning och med vår hållbara palmolja är vi garanterade detta.

Källor och läs mer

Green Palm
RSPO
WWF
Livsmedelsföretagen
Upfield