use left or right arrow keys to navigate the tab,
Page First page Last page More pages Next page Previous page
Press Enter or Space to expand or collapse and use down arrow to navigate to the tab content
Click to read more about this recipe
Includes
Your webbrowser is outdated and no longer supported by Microsoft Windows. Please update to a newer browser by downloading one of these free alternatives.

Monet eivät tiedä, että Mildan tuotteet ovat pääosin kasvipohjaisia ja siten myös ilmastoystävällisempiä. Elinkaarianalyysissä, jossa verrattiin useita Mildan tuotteita voi- ja kermatuotteisiin, todettiin, että Mildan tuotteilla on alhaisemmat ilmastovaikutukset verrattuna muihin rasva- ja kermahyllyjen tuotteisiin. Jos kokkaat tai leivot Milda-ruoka- ja leivontamargariinilla voin sijasta, voit helposti tehdä pienen muutoksen ilmaston hyväksi.

Olemme yhteistyössä johtavan kestävän kehityksen konsultin Quantisin kanssa laskeneet Milda-tuotteiden ilmastovaikutukset niiden koko elinkaaren ajalta voi- ja kermatuotteisiin verrattuna. Analyysissä otettiin huomioon ainesosiemme viljely ja kaikki valmistusvaiheet, mukaan lukien kuljetus, tuotanto, pakkaaminen, jakelu ja hävitys. Tulokset olivat merkittäviä - suurimmalla osalla tutkimuksessa mukana olleista tuotteista oli huomattava ilmastohyöty verrattuna eläinperäisiin vertailutuotteisiin.

Elinkaarianalyysit osoittivat muun muassa, että Mildan kolmella myydyimmällä tuotteella Milda Mat 15%, Milda Mat & Bak ja Milda Culinesse olivat 50-66% pienemmät kasvihuonekaasupäästöt tuotekiloa kohden kuin Suomessa valmistetulla voilla¹. Tämä tarkoittaa, että jos kokkaat tai leivot näillä Mildan tuotteilla voin ja kermavaahdon sijaan, voit vähentää ilmaston kuormitusta.

Kasvipohjaiset tuotteet vaativat yleensä vähemmän maatalousmaata ja niiden hiilijalanjälki on pienempi kuin eläinperäisten tuotteiden eli eläinkunnasta peräisin olevien raaka-aineiden. Ruotsin maatalousyliopiston ja Ruotsin teknisen tutkimuslaitoksen (SP) mukaan ympäristön kannalta on siis parempi syödä vähemmän eläinperäisiä tuotteita ja hieman enemmän kasviperäisiä tuotteita. Kasviöljyihin perustuvat rasvat ja margariinit, kuten Mildan tuotteet, sopivat siten osaksi kestävämpää elämäntapaa. Tulokset osoittavat, että kun Milda Mat & Bak valitaan lehmänmaidosta valmistetun voin sijaan, käytetään vähintään 81% vähemmän maata, joka on yksi maailman arvokkaimmista luonnonvaroista.

Kuluttajana voit tehdä pieniä muutoksia korvaamalla viikoittain muutaman naudan-, lampaan-, sian- tai kananlihaa sisältävän ruoan kasvisruoalla ja muistamalla heittää tähteet pois ruokahävikin vähentämiseksi. Lue lisää siitä, miten voit tehdä ympäristöä säästäviä elintarvikevalintoja Ruotsin elintarvikeviraston verkkosivuilta.

1. ISO 14040- ja 14044-standardien mukaisesti suoritettu elinkaariarviointi, jota riippumattomat asiantuntijat ovat johtaneet ja tarkastaneet, osoittaa, että Milda Food and Baking Margarine -elintarvike- ja leivontamargariinin kasvihuonekaasupäästöt tuotekiloa kohti ovat vähintään 66 prosenttia pienemmät kuin Suomessa tuotetun voin (80 %:n rasvapitoisuus). Tutkimus osoitti myös, että:

  • Milda Mat 15 %:n kasvihuonekaasupäästöt ovat 79 % pienemmät tuotekiloa kohti kuin Ruotsissa valmistetun 40 %:n kermavaahdon*.
  • Milda Culinessen kasvihuonekaasupäästöt ovat 72 % pienemmät tuotekiloa kohti kuin Ruotsissa valmistetun 80 %:n voisekoitteen*.
  • Milda Mat & Bakin kasvihuonekaasupäästöt ovat 66 % pienemmät tuotekiloa kohti kuin Suomessa valmistetun voin 82 %*.

* Perustuu Milda Mat & Bak -margariinin ja Suomessa lehmänmaidosta valmistetun voin vertailevaan elinkaariarviointiin (LCA), joka on tehty ISO:n tunnustamalla työkalulla Product Environment Footprint -menetelmän mukaisesti.

Mikä on elinkaariarviointi?

Elinkaariarvioinnissa (LCA) tarkastellaan tuotteen ympäristövaikutuksia koko sen "elinkaaren" ajan - raaka-aineesta jätteiden hävittämiseen. Elinkaariarvioinnin tarkoituksena on ymmärtää tuotteen ympäristövaikutukset ja selvittää, miten sen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää entisestän. LCA:ssa voidaan tutkia erityyppisiä ympäristövaikutuksia, kuten ilmastovaikutuksia, energiankäyttöä, rehevöitymistä, alailmakehän otsonia ja maankäyttöä.

Mitä ilmastovaikutus tarkoittaa?

Ilmastovaikutus eli kasvihuonekaasujen muodostuminen on tärkeä osa ympäristövaikutuksia, ja useimmat meistä ovat kuulleet siitä. Jotta eri kasvihuonekaasuja voidaan verrata keskenään, kasvihuonekaasupäästöt mitataan yleensä niin sanottuina CO₂-ekvivalentteina. CO₂-ekvivalentteja käytetään sitten ilmastovaikutusten laskemiseen.

Miten tiedät, että Milda Food and Baking Margarine -ruokamargariinin ilmastovaikutus on 66 prosenttia pienempi kuin voin?

Olemme pyytäneet kolmatta osapuolta, Quantisia, tekemään elinkaarianalyysin, jossa verrataan muun muassa Milda Food and Baking Margarine -ruokien ja leivontaan tarkoitetun margariinin ilmastovaikutuksia 82 %:sti Ruotsissa sekä Suomessa valmistettuihin voihin. Lähtökohtaisesti merkittävä ero ilmastovaikutuksissa johtuu siitä, että margariini sisältää kasviöljyjä ja siinä on vähemmän maitoa. Lehmät syövät rehua ja lisäävät yhden vaiheen tuotantoketjuun. Vähemmän lehmänmaitoa tarkoittaa, että rehua on viljeltävä vähemmän. Lisäksi lehmät märehtivät, mikä aiheuttaa metaanipäästöjä kasvihuonekaasuna.

Lue lisää Milda Mat & Bak elinkaariarvioinnin tuloksista tästä.